Generelle kjøpsbetingelser

Innledning

Disse kjøpsbetingelser gjelder dersom ikke annet er avtalt. Betingelsene i dette dokumentet anses godtatt ved innleggelse av ny ordre eller påbegynt levering.

Priser og fraktkostnader

Prisene kan forandres uten forutgående varsel. Alle priser er inklusive merverdiavgift hvis ikke annet er bemerket. 

Fraktbetingelser

Alle varer sendes i postoppkrav for kundes regning i henhold til postens gjeldene satser.

Forbehold

I tilfeller hvor produkter er utsolgt, så vil vi omgående ta kontakt med kunden. Det tas forbehold om feil i inntastede priser og oppgitt informasjon om produktene.

Avbestilling

Omkostninger som følge av en avbestilling belastes i sin helhet kunden. 

Retur

Retur av varer kan kun skje etter avtale og for kundens regning og risiko. Varer som sendes i retur til oss, uansett årsak, må ALDRI sendes i oppkrav. Disse vil ikke bli hentet av oss.

Alle pakker som er bestilt på nettbutikken og ikke avhentet, vil bli belastet med frakt tur/retur. Varer som er tatt i bruk kan ikke byttes.

Reklamasjon

Reklamasjon på grunn av mangler ved varen, må skje etter avtale og innen 14 dager etter mottak. Selger har rett til å reparere varen eller erstatte den med tilsvarende innen rimelig tid.

Plikten til reparasjon/erstatning bortfaller dersom det er foretatt konstruksjonsmessige forandringer på varen, ved feilmontering, mangelfullt vedlikehold eller feilaktig bruk.