Nyheter

Veving

Veving

Før man kan begynne å veve, må man lage hovler, ávilat. De blir knyttet av en lang tråd, og bare ...
Plantefarging

Plantefarging

De fargene som brukes mest er: steinlav, bjørkeløv, olderbark og marikåpe. Selv om sauefargene blir mest brukt, bruker man også ...
Grena i forandring

Grena i forandring

Grenene har forandra seg en del med tida. Forandringene er også et resultat av grenenes nye funksjon, fra bruksgjenstand til prydgjenstand. ...
Manndalsgrena

Manndalsgrena

Grene (rátnu) er en sjøsamisk spesialitet med røtter i forhistorisk tid. De dekorative teppene har i århundrer vært en viktig inntektskilde for folket i Manndalen. Manndalsgrena pryder i dag gulv og vegger både i offentlige bygg og private hjem ...
Historikk

Historikk

Oppstadveven er ikke opprinnelig en samisk oppfinnelse. Blant annet finner vi igjen teknikken på et gresk vasemaleri fra ca. 560 f. Kr. Men vevemåten har overlevd et par steder på Vestlandet og blant sjøsamer og skoltesamer i en egen alderdommelig versjon ...
Ny utvikling

Ny utvikling

Grenene har blitt og blir fremdeles vevd slik som kjøperne vil ha dem. Det viser seg at grena har tilpasset seg endringer i samfunnet, og er en levende tradisjon selv nå i moderne tid ...